Telemarketing

Varför välja oss?

Vi har lång erfarenhet av försäljning via telefon. Vi värdesätter Ert företags varumärke samtidigt som vi bearbetar befintliga- och nya kunder.

Där kvalité är en viktig grund i vår försäljning, samtidigt som vi ökar antalet nya kunder i Ert företag. Vilket innebär att vi med telefonen som vårt främsta arbetsredskap når ut till väldigt många kalla kunder där vi säljer och ökar antalet kunder till Ert företag.

Vi ger vår personal en gedigen utbildning i försäljning, i allt från hur man bygger upp ett samtal till hur man följer den röda tråden samtidigt som man skapar intresse och bygger förtroende. Vilket är avgörande för att kunna göra affär med kund.

Vi har lång erfarenhet inom telemarketing vilket gör att vi vet vad som krävs för att skapa volym samtidigt som man behåller en hög kvalité i sin försäljning.

DSCF3416

Vill ni komma i kontakt med oss

Vi är återförsäljaren som garanterar en ökning av nya kunder. Ta kontakt med oss och låt oss utforska hur vi kan hjälpa ert företag driva ny tillväxt!